ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΚ.Λ.Α.Τ.+. ΤΑΙΝΙΩΝ

1999 – 2008: Αφιερώματα

2009 – 2019: Διαγωνιζόμενες ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους